Semiconduttore Scheda

FT8U232AM SCHEDA,CIRCUITO,LA FUNZIONE

FT8U232AM Datasheet PDF

CostruttoreImballaggioDescrizionePDFTemperatura
FTDI U-UART UltraBaud Data Transfer with RS232 RS422 Options FT8U232AM PDF
Min.°C | Max°C

  • FT8U232
    U-UART ULTRABAUD DATA TRANSFER WITH RS232 RS422 OPTIONS
  • FTDI FT8U232AM
    U-UART UltraBaud Data Transfer with RS232 RS422 Options